Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Platba a dodanie

Platba na dobierku
Zaplatíte v hotovosti pri preberaní zásielky.

On-line prevodom z Vášho účtu
Ak ste klientom banky VÚB, ponúkame Vám jednoduchú a rýchlu možnosť platby za vybraný tovar. Stačí iba potvrdiť vopred vyplnený formulár príkazu k úhrade a odoslať.

Expedičné doby:
Vačšinu ponúkaného tovaru máme v sklade, teda doba expedície je moťžná do 24 hodín od prijatia objednávky. Pri zostavovaní objednávky si zadáte spôsob dopravy. Balíky sú doručované poštou do 3 dní od podania na pošte. V prípade súrnej zásielky zadajte kuriérsku službu GLS ktorá Vám doručí objednaný tovar do 24 hodín od expedovania.

Dôležité upozornenie:
Expedičnú dobu do 24 hodín nie je možné dodržať, ak platí zákazník bankovým prevodom (i E-bankou). Tovar môže byť expedovaný až po pripísaní čiastky na náš účet. Štandardne sa to však deje do 24 hodín.
Poštovné a balné je zdarma pre všetky zásielky poslané klasickou poštou.

Za expresné zásielky poslané kuriérskou službou GLS je účtovaný poplatok 8,3Eur.

Odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy (zákon č. 102/2014 Z. z.) . Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ.Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale . Nie je možné vrátiť tovar ktorý príde do vztyku s telesnými tekutinami(napr. Bezdrôtové slúchadlo a pod. -hygienické hľadisko- ).Taktiež nie je možné vráťiť poškodený tovar. Spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (návod na obsluhu,doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná spotrebiteľom.Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za produkt alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za produkt alebo službu vráti spotrebiteľovi vopred dohodnutým spôsobom späť.V prípade ak zákazník nepreberie objednaný tovar bude mu účtovaná zmluvná pokuta 25Eur podľa OZ § 544.

Reklamácie

Na každý tovar predaný našou firmou sa vzťahuje zákonná záručná doba 24 mesiacov.V prípade nefunkčnosti výrobku je nutné doručit nefunkčný tovar na adresu firmy. Prevádkovateľ obchodu je povinný v lehote 30 dní vybaviť predmetnú reklamáciu.Reklamovať nie je možné výroky ktoré sú mechanicky poškodené.Reklamácia sa vzťahuje len na vady výrobku.

 

Prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného na portáli www.spionshop.sk je V7 Servis s.r.o.  IČO: 48325996, so sídlom Archipova 152/9, 02601 Vyšný Kubín, telefonický kontakt: 0908277372, emailová adresa: spionshop@spionshop.sk